20درصد گرجستان (آبخازیا و اوستیای جنوبی)در اشغال دولت کثیف روسیه است.

311
safavi1374 13 دنبال کننده
pixel