ایران یک کشتی بزرگ را در خلیج فارس توقیف کرد

793
آمریکا می گوید نیروهای ایرانی به همراه دو کشتی و یک هلیکوپت در آبهای بین المللی کشتی ای به نام "ویلا" را توقیف کرد.
pixel