زندگی خالی نیست - کمیته امداد امام خمینی

3,249
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، ایمان هست. #زود_قضاوت_نکنیم #روزی_حلال #خوب_باشیم www.wikiniki.ir
pixel