توانایی های خود را باور کنیم

594
ممدون 0 دنبال‌ کننده

در درون بدن ما انسان چیز هایی نهفته است که علم فیزیک هنوز پاسخ آنها را نمیداند که به آن متافیزیک یا فراتر از فیزیک میگویند

ممدون 0 دنبال کننده
pixel