5 دقیقه فیزیک با گلزاری - میدان الکتریکی

52
52 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

حل مسئله ای از معلق بودن بار الکتریکی در میدان الکتریکی. تدریس محمد گلزاری دبیر رسمی فیزیک و مؤلف کتاب های کمک آموزشی گلواژه و مبتکران. www.physicsiran.ir و www.poopakedu.ir

filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...