روز کتاب و کتابخوانی

178

روز ۲۴ آبان ماه هر سال در تقویم ایران به عنوان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نام گذاری شده است. علت نام گذاری این روز در تقویم به خاطر ارزش والای کتابخوانی و رشد فرهنگ کتابخوانی در جامعه است. ونپارس را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید: website: https://www.vanpars.com/ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIM0... instagram: https://www.instagram.com/vanpars/

pixel