تجلیل از قهرمانان تیم رباتیک مدرسه ( آذر 95)

719
در هفته پژوهش از اعضاء ، مربی و سرپرست تیم رباتیک مدرسه که رتبه نخست رقابت های رباتیک دانشگاه امیرکبیر در بخش رقابت فنی TECHNICAL CHALLENGE را بدست آوردند ، طی مراسمی تقدیر و تجلیل بعمل آمد.در این مراسم از دو تن از دانش آموزان سابق مدرسه دانش که اکنون به واسطه برتری های بین المللی در عرصه رباتیک جهانی بدون کنکور سهمیه ورود به دانشگاه را کسب نمودند نیز دعوت بعمل آمد .
pixel