پول، ارز و بانکداری: جلسه هفتم، مدرس: حانیه جعفریان(دکترای بازاریابی)

140
عناوین مطرح شده در این ویدئو: تحلیل بازار ارز، جابجایی منحنی عرضه ارز، بررسی عوامل اثرگذار بر تقاضای ارز، جابجایی منحنی تقاضای ارز
حکایت دریا
%65
کارگردان: بهمن فرمان آرا مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
حکایت دریا
pixel