original sin

93,077

فیلمی از Michael Cristofer...فیلمی با روایت و موضوع عشق...در باره ی فروریختن انسان با عشق و دوباره برخاستنش با عشق...کریستوفر در این اثر به زیبایی هر چه تمام گناه اصلی را روایت میکند ..این اثر به لحاظ ساختاری از تصویر پردازی و لوکیشن بسیار خوبی برخوردار بوده و به رغم روایت داستانی در باره ی عشق بسیار جذاب و غیر قابل پیش بینی است.Antonio banderas. Angelina jolie

۳ سال پیش
میزان فیلم
میزان فیلم 46 دنبال کننده