جدیدترین و مطمئن ترین تکنولوژی جراحی بینی

646

در این روش ابتدا با استفاده از اسکن، مدلی سه بعدی از چهره بیمار تهیه میشود. متقاضی در جلسه مشاوره با پزشک، میتواند به فهم مشترکی از فرم ایده آل بینی خود برسد. سپس با آنالیز دقیق چهره، پزشک در هنگام جراحی میداند که در هر نقطه از بینی چه تغییراتی را باید اعمال کند. بر اساس طراحی انجام شده، قالب های کنترلی ساخته میشود که پزشک میتواند به عنوان یک ابزار کمکی در حین جراحی به فرم مطلوب برسد. 021-26208717