دیدار سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با وزیر کشور ایران

1,329
pixel