گفتگو شبکه افق با برادر ایمان ایرانی (مسئول گروه انصارالزهرا(س))

78
گفتگو شبکه افق با برادر ایمان ایرانی (مسئول گروه انصارالزهرا(س) و مسئول مجمع جهادگران تهران بزرگ) در مورد فعالیت های جهادگران در مبارزه با بیماری کرونا
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel