موسیقی متن زیبای فیلم خوب بد زشت

531

موسیقی متن فیلم خوب، بد، زشت The Good, the Bad and the Ugly در سال ۱۹۶۶ ساخته، و برای اولین بار در فیلم خوب، بد، زشت، ساختهٔ سرجو لئونه استفاده شد. استفاده از صدای تفنگ و شلیک برای ایجاد این نوای زیبا به کار رفته است.

دی مویز
دی مویز 143 دنبال کننده