استاد رائفی پور : کمک به کدام فلسطین؟!

1,739
نسیم ظهور 965 دنبال کننده

پارسینا

1 سال پیش
جناب رائفی پور اون یه کوجولو آدمهایی که فرمودید مگه جقدر خرجشونه که اینجوری کمر ما رو شکستن. بابا تو ظرف طلا غذا میخورن.؟ اصلا مگه جنگشون سر چی هست؟ به ما ربط داره؟ جنگ عقیده است یا زمین؟ آیا این مغلطه حل میکنه مساله رو؟ مردم میگن جرا میری به فلسطین میدین پول نفت گدا گشنه های حلبی آباد رو اونوقت شما میگی فلسطین اونایی که میرقصن نیستن و اونایی هستن که تو مثلا تویه پایین شهر زندگی میکنن؟؟!! چه ربطی داره. بابا نون بازونو بخور. هنوز جوانی و فرصت داری که کاری یاد بگیری
نسیم ظهور داش تو اصلا پرتی! (اشکالی نیست البته)
pixel