نشر جانب دمبل

6,321

نشر جانب دمبل / 120 درجه هدف:دلتوئید میانی و جلویی + عضلات ذوزنقه (کول) توسط:BST Www.BadansazShow.com

Bst Ecn
Bst Ecn 19 دنبال کننده