پشت صحنه برنامه گفت و گوی اقتصادی | ۹۸,۰۴,۳۰ | بخش دوم

59

پشت صحنه برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع نقش تسهیلات بانکی در رشد اقتصادی، در گفت و گو با : دکتر محمد جواد بهمن آبادی (کارشناس مسائل اقتصادی) و دکتر احمد کیمیایی (عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی)