آیا فرگشت با اسلام در تعارض است؟(بخش2)

162

منبع:velayattv.com - برای مشاهده ویدئو های بیشتر در مورد داروینیسم تکامل و فرگشت به همین کانال قسمت بررسی داروینیسم و تکامل مراجعه بفرمایید-داروینیسم-تکامل - فرگشت - داروین - بیخدایی - نظریه تکامل انواع - زیست شناسی - برنامه عصر ایمان -

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 757 دنبال کننده