گفتگو با آقای «فردین کاظمی»، معروف راننده ترانزیت ایرانی در لهستان

99

کامیون قدیمی آقای فردین کاظمی، از رانندگان پایه یک باتجربه ایرانی، اواخر پاییز سال 1398 به دلیل نقص فنی در جاده های لهستان بطور کامل متوقف می شود و با همکاری و همدلی رانندگان لهستانی و مردم مهربان آن کشور، کامیون جدید (اسکانیا R500) برای ایشان خریداری می گردد. آقای کاظمی جهت اخذ راهنمایی برای دریافت مدلی از اسکانیا که قطعات آن در ایران موجود و امکان ارائه خدمات پس از فروش آن وجود دارد و همچنین جهت اخذ تأییدیه مدل منتخب اسکانیای خود، به دفتر مرکزی ماموت دیزل مراجعه نمودند.

pixel