رضا توکلی در آتش نشانی مشهد

285

رضا توکلی ، بازیگر سینما و تلویزیون به صورت سرزده به سراغ یکی از ایستگاه های آتش نشانی مشهد رفت