بخشی از سخنان سید حسن نصرالله در مراسم روز شهید حزب الله، به روایت دوربین دوم- ۲

203

متن کامل: http://nasr.link/98-08-20