بخشی از سخنان سید حسن نصرالله در مراسم روز شهید حزب الله، به روایت دوربین دوم- ۲

558
pixel