جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا. ۱۴ تیر ۹۹./6

145
ارائه خدمات در همه بخش ها بویژه بخش های دولتی، منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی شود
pixel