موشن گرافیک قانون هوای پاک

411

با توجه به شرایط آلودگی هوا در روزهای گذشته، موشن گرافیک قانون هوای پاک را منتشر کرد.

سرخ پوست
%95
کارگردان: نیما جاویدی مدت زمان: یک ساعت و 27 دقیقه
سرخ پوست