ویژگی های یک لباس ورزشی مناسب چیست ؟ - بخش اول

140

بخش اول فیلم آموزشی " ویژگی های یک لباس ورزشی مناسب " لباس ورزشی نیاز به یک سری ویژگی های اولیه دارد ویژگی هایی که شایدد زیاد به چشم نیاید ولی بسیار حائز اهمیت است . لباس ورزشی مناسب چیست ؟ چه لباس ورزشی بپوشیم ؟ بهترین لباس ورزشی و مناسب ترین لباس ورزشی چیست ؟ لباس های ورزشی خوب و مناسب اندام و تهیه یک لباس (پیراهن وشلوار) ورزشی قسمت دوم » https://youtu.be/ef7-37Lr-7U صفحه ی " سبک زندگی کارما " را دنبال کنید و از نظرات خود ما را بهرمند سازید .