زمینه(برادل شکسته همیشه سرپناهی)/کربلایی حسین طاهری

957
ایام شهادت امام هادی (ع)
pixel