ساخت فیلم مستند صنعتی نساجپور اصفهان-09132133022

500

مستند صنعتی نساجپور ساخته شده در کانون هنربرتر کارگردان محمد نصوحی فیلمبردار سعید بیگی عکاس بهناز جمالی نگارش متن مهندس حسینی جلوه های ویژه و موشن گراف : محمد نصوحی با تشکر از آقایان رسول مهدی جبار و رضا افضلی و مهندس احمدی تلفن تماس : 09132133022 031-34466299 031-36612580

هنر برتر
هنر برتر 65 دنبال کننده