تمرین تیم ملی ووشو جوانان ایران در بندرعباس

2,229
بخشی از تمرینات تیم ملی ووشو جوانان ایران در بخش ساندا آقایان به میزبانی بندرعباس _ تیرماه98
pixel