داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

به دلیل مسائل ارز، موفق به واردات ماشین آلات نشدیم

284

مریم اسماعیلی، مدیر بازرگانی اسماعیلی: سال 97، سال سختی را پشت سر گذاشتیم. بی ثباتی ارز، مسائل سیاست خارجی و تحریم های اعمال شده که تأثیر مستقیم بر اقتصاد و صنعت داشت، بسیاری کارگاه های کوچک را از گردونه رقابت خارج کرد. به دلیل مسائل ارز، موفق به واردات ماشین آلات نشدیم و ناچار، روی ماشین آلات داخلی فعالیت کردیم ...

ویکی پلاست
ویکی پلاست 20 دنبال کننده