سخنان وزیر آموزش و پرورش از چگونگی پایان سال تحصیلی و نحوه برگزاری امتحانات

25,666
سخنان وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۱۰خرداد۹۹ در خصوص چگونگی پایان سال تحصیلی و نحوه برگزاری امتحانات
pixel