پرسش و پاسخ 8

383
مدرسه اشتغال شریف 10 دنبال‌ کننده
383 بازدید
آخرین دفعه که رفته بودم مصاحبه شغلی مصاحبه کننده مدام ازم می پرسید که چرا در رشته ای که درس خوندی نمی خوای کار کنی؛ من نمی دونم چرا اینقدر در ایران رشته تحصیلی مهمه و چرا اینقدر همه به مهارت ها بی توجهی می کنند؟
pixel