تیزر دوره مقدماتی تابستانه یادگیری عمیق مرکز هوش پارت

285

دوره مقدماتی: مقدمه ای بر شبکه های عصبی و یادگیری عمیق/ شبکه های عصبی کانولوشنال و بینایی ماشین/ پردازش موازی و یادگیری عمیق/ مدل های زبانی و تعبیه سازی کلمات/ یادگیری عمیق بدون نظارت و خودرمزنگارها/ آموزش کتابخانه یادگیری عمیق/ یادگیری عمیق برای/ با ما در ارتباط باشید: سایت partdp.ai ایمیل info@partdp.ai بله ble.im/partdpai تلگرام t.me/partdpai

کچل در فرنگستون :)

mr_gaming
105 230.8 هزار بازدید کل

Tirisfall | Pubg

tirisfall
73 415.7 هزار بازدید کل