تولیدی رنگ اپوکسی صنعتی پرگاس اکسیر پرگاس

296

تولیدی رنگ اپوکسی صنعتی پرگاس اکسیر پرگاس،پیشتاز در زمینه تولید،اجرا و مشاوره رنگ هاى صنعتی ،پوشش های تخصصی، کفپوش هاى اپوکسی و پلی یورتان می باشد. 021-55867321 https://exirpergas.com/ 021-55842273