شارک تنک - کپسول قهوه

152
در این برنامه افرادی که قصد دارند کسب و کار خود را شروع کنند و یا گسترش دهند، ایدهٔ خود را در مقابل ۵ سرمایه ‌دار موفق که به شارک معروف هستند، معرفی می‌کنند. سرمایه‌داران (شارک‌ها) با سوالات گوناگون ایدهٔ آنها را بررسی می‌کنند و در انتها یا ایده را برای سرمایه‌گذاری مناسب تشخیص داده و معامله می‌کنند یا آن را رد می‌کنند. گاهی بین شارک‌ها رقابت شدید برای ربودن ایده ایجاد می‌شود و سعی می‌کنند با پیشنهاد بهتر در اجرای ایده و عرضه آن به بازار از سایر شارک‌ها پیشی بگیرند. در این قسمت از مسابقه کارآفرینی را می بینیم که روشی ویژه و منحصر به فرد برای تولید دانه های قهوه و ظرف های کپسولی حاوی قهوه را ابداع کرده.
pixel