داغترین‌ها: #Copa America 2019

راز مکالمه زبان انگلیسی ، آموزش توسط مهندس زرین

2,795

در این دوره آموزشی شما با متدی ارزشمند زبان انگلیسی رو یاد می گیرید وشروع به مکالمه انگلیسی می کنید برای دریافت فیلم های آموزشی بیشتر به سایتhttp://www.zarinyar.com/مراجعه کنید. متن لینک