صندوق های سرمایه گذاری جایگزین خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری

159
بورس امروز
بورس امروز 41 دنبال‌ کننده
159 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بررسی صندوق های سرمایه گذاری،با اجرای سجاد میرزایی کارشناس صندوق های سرمایه گذاری : شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مالی به سرمایه گذاران غیر حرفه ای در سرمایه گذاری کمک می کند تا به طور غیر مستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند دارای ویژگی های مشابه ای هستند.به عنوان مثال مدیریت تخصصی و مدیریت ریسک دو ویژگی مشترکی است که در هر دو نهاد مالی دیده می شود.