نشست دبیران احزاب یزد با موسوی نماینده یزد و اشکذر(قسمت هفتم )

112
کمال قرقچیان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی-يكي اينكه در سه سال گذشته آقاي مهندس چندتا نكته پيش از دستور يا ميان دستور و بنده هيچ جا نديدم از شما. آيا با توجه به اينكه آقاي صباغيان در مديريت كلان سابقه‌شان از شما كمتر است ما مي‌دانيم در اين مورد خيلي بهتر از شما عمل كردند. دومين موضوع كه استان يزد درآمد خيلي خوبي براي كشور دارد، امام متأسفانه با جايگاهي كه شما داريد در نايب رئيسي كميسيون عمران مجلس اين قدرت چونه‌زني مردي هم داشتيد يا نداشتيد كه بودجه عمراني استان و سهم بودجه ملي نسبت به خودمان خيلي كم است
یزدفردا 13 دنبال کننده
pixel