مسابقات ژرمن شپرد / مسابقات سگ / سگ قهرمان / داوران جهانی مسابقات /سامان دام وطن

2,349
مسابقات کشوری 1397 در استادیوم برق الستوم با حضور بیش از صدو پنجاه قلاده سگ در 26 بخش سنی و نژادی داوران از کشور اسپانیا و ترکیه دنیل بن سوسان ارکان دشوقلو این مسابقات توسط سامان دام وطن در تهران برگزار گردید. تلفن شرکت در مسابقات 026 3480 9914 026 3480 9617
pixel