ابن زیاد-مرحومان حاج قنبرمرادی وحاج محمدتقی کیقبادی- 68

337
337 بازدید
اشتراک گذاری

کلیپی از استاد و میرزا حاج قنبر مرادی نوایی در نقش ابن زیاد که بسیار زیبا اجرا کردند به همراه مرحوم حاج محمدتقی کیقبادی در تعزیه حضرت مسلم ع حاج سقا هندوکلا 1369. سایت تعزیه مانند صاحبش غریب. مجید کیقبادی 09352507408