تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس - فرشید پاکذات

247

اعتماد به نفس و عزت نفس عزت نفس را نباید یکسان فرض کرد یعنی اینکه خودتان را چگونه می‌بینید و چه تصوری از خودتان دارید و اعتماد بنفس یعنی اینکه در تحقق هدف یا کاری خاص به توانمندی‌های خودتان باور و اطمینان داشته باشید. آدرس پیج اینستاگرام استاد پاکذات farshidpakzat