چگونه با دشمنان حریم خصوصی مقابله کنیم؟

71

نرم‌افزارهای موبایل، حریم خصوصی ما را نقض می‌کنند. ظاهر ماجرا این است که ما خود می‌پذیریم اما در واقع همه اطلاعاتمان را به شرکت‌های بزرگ می‌بخشیم و راهی برای گرفتن حق خود هم نداریم. این موضوع، ابعاد حقوقی، ژورنالیستی، سیاسی و ... دارد و کارشناسان حوزه‌های مختلف در این باره بحث می‌کنند. تماشا کنید!