با استاد جواد بختیاری هنرمند برجسته خوشنویس و نقاشیخط

1,804

نسل قدیم خوشنویسان معتقد بودند كه هنرمندان این رشته در كهنسالی به درجه استادی در زمینه این هنر می رسند و خوشنویس باید سال های سال قلم بزند تا سرآمد روزگار خود شود، اما در این میان هنرمندانی نیز هستند كه در عین میانسالی به درجه ممتازی از درك و شعور هنری رسیده اند كه نام استاد زیبنده آنان می شود.استاد جواد بختیاری، خوشنویس برجسته كشورمان نیز از این دسته هنرمندان است.