پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان|۹۸,۰۴.۱۶

71

پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان با موضوع بازیابی تمدن های شرقی و رقابت با آمریکا، در گفت و گو با دکتر مجتبی نوروزی (معاون مرکز مطالعات فرهنگی و ارتباطات اسلامی)

filimo
هیولا - قسمت 19
%86
کارگردان: مهران مدیری مدت زمان: 45 دقیقه
هیولا - قسمت 19