اصل عدم قطعیت چیست؟

1,464

دقیقه ای با فیزیک پروژه ای است که در آن مسائل قدیمی و جدید فیزیک به زبانی شیوا بیان می شود. این مسائل در حال حاضر به زبان انگلیسی هستند که به زودی توسط سایت علمی جی ال بوک ترجمه خواهد شد. منتظر ما باشید جی ال بوک--glbook.ir

جی ال بوک
جی ال بوک 16 دنبال کننده