نظر مجید رضایی درباره دوره سخنرانی و فن بیان شیراز

622
برای شرکت در دوره فن بیان و سخنرانی در شیراز ، و اطلاعات بیشتر به آدرس http://parsiank.com/speaking مراجه کنید
pixel