خوانندگی فتحعلی اویسی در خندوانه

8,298

اجرای دو قطعه زیبای موسیقی توسط فتحعلی اویسی که دیشب در برنامه خندوانه اجرا شده بود.