جشنواره ایران ما - مدرسه دانش

1,408
این جشنواره به همت دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول دانش قلهک هر ساله برگزار می شود هدف از برگزاری این برنامه تقویت کار تیمی و کار گروهی و روحیه تعاون و همکاری و ارتقاء سطح خودباوری و اعتماد بنفس دانش آموزان می باشد. همچنین تحقیق و پژوهش در مورد استانها و شهر های کشور عزیمان ایران که در نوع خود کم نظیر است.
مدرسه دانش 2 دنبال کننده
pixel