دنیای شگفت انگیز طراحی اشیاء

122

هر فردی به طور روزانه با صدها شیء مختلف مانند ساعت، قوطی های مختلف، خمیر دندان و … سروکار دارد که هریک با استفاده از یک طراحی منحصر بفرد ساخته شده اند تا ظاهری جذاب داشته باشند. Objectified مستندی درباره طراحی و ساخت اشیاء، کاور ها، جعبه ها، بطری ها می باشد که به گفتگو با طراحان نیز می پردازد. این مستند را در سایت سینمامارکت دانلود و تماشا کنید : https://www.cinemamarket.ir