نماینده مجلس: دولت فقط زمان کم کردن بودجه صداوسیما بخاطر انتقاد قاطعیت دارد!

150
کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: متاسفانه قاطعیتی در دولت در حمایت از بازار در زمان تحریم نیست قاطعیت دولت در کم کردن بودجه صداوسیما بخاطر ساخت سریال انتقادی هست!
پلاس فارس 614 دنبال کننده

specialbehzad

1 سال پیش
به بی قانونی میگه قاطعیت معلوم نیست چه اهداف کثیفی داره پشت ایندحرفا
pixel