تریلر بازی The Division را تماشا کنید.

1,013

یک بازی آنلاین جهان باز است و شما در آن می بایست با کمک سایر هم گروهی های خود، شهر نیویورک را از هرج مرج و نبرد های مرگبار نجات دهید. این بازی در سال ۲۰۱۵ عرضه می شود.

وینفون
وینفون 890 دنبال کننده