آفرود کردستان | دکتر داودیان

189
امیدوارم روزی فرا برسد که هیچیک از هموطنان ما برای غم نان چنین مصایبی را متحمل نشوند .
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel